Opłaty za szkołę na Rok Szkolny 2010/2011

Wysokość opłaty:

1 dziecko - 230$

2 dzieci - 380$

3 dzieci - 450$

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Możliwe jest dokonanie opłat w całości lub w dwóch ratach:

- całość : z datą na czeku 15 września 2010
- w dwóch ratach:  I rata - data na czeku 15 września 2010 
                             II rata - data na czeku 15 stycznia 2011 

Karta zapisu ucznia.doc     

Czeki należy przesyłać na adres:
Szkoła polska im. Jana Pawła II
7244 Hamilton,
Montreal, QC
H4E 3E1