W Kronice Montrealskiej znajdują się 2 artykuły o naszej szkole

http://kronikamontrealska.com/category/kultura/przedstawienia/
http://kronikamontrealska.com/2012/12/22/kruszynki-pani-alinki/

..................................................................................................

Artykul publikowany w Gazecie, o wizycie (27.marca.2010) ambasadora w naszej szkole ... Więcej informacji :     

..................................................................................................