GRONO PEDAGOGICZNE

W ciągu 23 lat istnienia naszej szkoły pracowało w niej ponad 50 doświadczonych nauczycieli. Niektórzy pracowali w niej zaledwie rok czy dwa, inni pozostawali w niej na dłużej. Jedyną osobą, która od początku istnienia szkoły jest z nią związana jest pani Alina Kapuścińska. Pani Alina pomagała i była aktywnie zaangażowana w tworzenie szkoły i pracuje w niej już 23 lata. Inne nauczycielki, które mogą pochwalić się długim stażem to panie: Teresa Sobol (obecny kierownik szkoły), Róża Puszko, Danuta Sibiga, Irena Natkaniec.

Od początku istnienia naszej szkoły mieliśmy okazjonalne lekcje religii. Ojcowie, którzy współpracowali z nami to: B. Gawot, O. Grodzki, J. Waglewski, J. Żebrowski, A. Szulta,     P. Miodek, A. Zawadki.

                          KIEROWNICY SZKOŁY

1986/87 – Helena Chmurzyńska

1987/88 – Wanda Astramowicz                                                                                    
1988/89 – 1992/93 – Edward Prawdzik                                                                                                                      

1993/94 – 1998/99 – Bożena Błowacka

1999/00 – 2004/05 – Elżbieta Jędrzejowska

2005/06 – 2007/08 – Lidia Pacak

2008/09 – do chwili obecnej Teresa Sobol