KOMITET RODZICIELSKI

Sprawne funkcjonowanie szkoły możliwe jest dzięki pracy Komitetu Rodzicielskiego. Komitet Rodzicielski wybiera swój coroczny zarząd. Pierwszym przewodniczącym był pan Jerzy Skowroński 1986/87 do 1987/88, w następnych latach funkcję tę sprawowali: Andrzej Gołębiowski 1988/89 – 1990/91, Wiesław Potapowicz 1991/92, Teresa Włodarczyk 1992/93 – 1994/95, Andrzej Okoniewski 1995/96 – 1996/97, Ewa Duma 1997/98, Majka Rahnama 1998/99, Teresa Włodarczyk 1999/2000 – 2002/03, Małgorzata Kwiatkowska 2003/04 – 2006/07, Alicja Jaworska 2007/08, Małgorzata Kwiatkowska 2008/09

Od kilku dobrych już lat dzięki inicjatywie rodziców zaistniała w naszej szkole słodka tradycja. Mianowicie na przerwie sprzedawane są ciasteczka, z których fundusze przeznaczone są na potrzeby poszczególnych klas.

Najważniejszym jednak źródłem dochodu dla naszej szkoły są zabawy szkolne organizowane przez Komitet Rodzicielski. Pierwsza zabawa szkolna odbyła się w kwietniu 1989 r. w sali kościoła Notre Dame de Paix. Później aż do 1997 roku zabawy były organizowane w Kirkland Community Center. Jeden raz zabawa odbyła się na Laval w Crystal Palace, a od roku 1998 bawimy w Centre Culturel w Pierrefonds.

Dzięki ofiarnej pomocy rodziców zaangażowanych w zorganizowanie zabawy, oferujemy gościom wyśmienitą kolację, doborową orkiestrę i piękne dekoracje.

Przy tej okazji apelujemy do wszystkich Rodziców i przyjaciół naszej szkoły o aktywne włączenie się w pracę Komitetu Rodzicielskiego. Nie zapominajmy, że przecież to co robimy robimy z myślą o naszych własnych dzieciach.