BIBLIOTEKI

Z inicjatywy kierownictwa szkoły oraz grona pedagogicznego w 1992 roku zorganizowaliśmy bibliotekę dojazdową. Zbiór książek powstał z darów Biblioteki Polskiej przy Uniwersytecie McGill i jest stale wzbogacany dzięki prywatnym ofiarodawcom.

Biblioteka zwykle gości w szkole co dwa tygodnie. Warto do niej zajrzeć, by zobaczyć nowości lub odświeżyć sobie to, co już kiedyś przeczytaliśmy.

Przez dwa ostatnie lata mamy też możliwość korzystania ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Montrealu.  Dzięki inicjatywie pana Jana Szweykowskiego raz w miesiącu przybywającego do naszej szkoły, rodzice, nauczyciele i mieszkańcy West Island mają możliwość wypożyczania książek i filmów w języku polskim.

                           SZKOLNE KONKURSY

W ciągu roku szkolnego bierzemy udział w różnych konkursach organizowanych przez Polonię w Kanadzie.
Uczestniczymy w Konkursie Mickiewiczowskim na najładniejsze wypracowanie z języka polskiego. Uczniowie naszej szkoły od klasy III wzwyż będą mogli spróbować swoich sił i wziąć udział w konkursie. Pierwsza grupa wiekowa wykonuje rysunek na zadany temat, a starsze piszą wypracowanie.

Szkolny Konkurs Recytatorski wrósł już w tradycję naszej szkoły. Ma on na celu popularyzację literatury poprzez piękno słowa mówionego, a rozbudzając poczucie estetyki, przygotowuje dzieci do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Pozwala również na realizację marzeń artystycznych. Pomaga w odkrywaniu ich zdolności, jak również wrażliwości na otaczający je świat i ludzi. Konkurs poprzez piękną recytację, promuje dorobek myśli ludzkiej. Zmusza do refleksji i dostarcza wielu wzruszeń. Dzieci poznają nowych twórców i ich dzieła.