OBSADA KLAS na rok szkolny 2008/2009

Przedszkole Danuta Sibiga
Klasa 0        Alina Szędzioł  
Klasa I a      Danuta Tomaszewska
Klasa I b      Barbara Libera    
Klasa II        Agata Bryniarska
Klasa III a    Róża Puszko  
Klasa III b    Beata Mrozek
Klasa IV a    Lidia Pacak     
Klasa IV b    Aleksandra Kozyra
Klasa V        Irena Natkaniec     
Klasa VI a    Małgorzata Gliwna  
Klasa VI b    Alina Kapuścińska 
Klasa VII      Izabela Solska       

I Kurs Licealny   Jolanta Mamoń                                                                            II Kurs Licealny  Jolanta Woźnowska 
III Kurs Licealny Barbara Morel

Kierownik szkoły: Teresa Sobol  514-762-2922
Z-ca Kierownika :  Barbara Morel 

Skład Komitetu Rodzicielskiego 

Małgorzata Kwiatkowska - przewodniczaca 
Alicja Bieniek - z-ca przewodniczacej           
Aneta Wasil – skarbnik
Aktywnie działajacy członkowie:
Boena Bednarek, Iwona Bryła, Łukasz Granosik, Luiza
Jaworowska – organizacja „Choinki” dla dzieci, Lidia Kasprzak,
Tomasz Kowalski, Katarzyna Matysiak - koordynator zabaw,
Aneta Szewczyk, Dorota Wasil
Koordynacja ciasteczek - Danuta Chmurzynska