Adres Szkoły :

Szkoła Polska im. Jana Pawła II
311 Inglewood, Pointe-Claire
West Island, Montreal                                                                                      
e-mail :  szkolaJP2@citinet.net

Kierownik szkoły:  Teresa Sobol          tel. : 514-762-2922

Z-ca  kierownika :  Barbara Morel 

Admin.  portalu  :  Bogdan M. Pieczko  tel.: 514-880-9510    fax:514-685-9510

....................................Webmaster    bogdan@pieczko.net .....................................